Periyodik olarak hazırladığınız broşürlerinizi dijital ortamda online katalog olarak yayınlayın.

Ders sunum ve notlarını, duyurularınızı öğrencilerinizle mobil cihazlarından ulaşabilecekleri bir aplikasyon aracılığıyla paylaşın. Eğitim sürecini dijitale geçirin.

Periyodik olarak hazırladığınız broşürlerinizi dijital ortamda online katalog olarak yayınlayın.